HVTK.hu felhasználási feltételek

Üdvözöljük a HVTK.hu honlapon!

A felhasználási feltételek módosításának lehetősége

A HVTK.hu tulajdonosa fenntartja a jogot, hogy jelen felhasználási feltéteket a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Ön a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával – azaz a HVTK.hu honlapra történő regisztrációval, illetve belépéssel - elfogadja a módosított felhasználási feltételeket.

A szolgáltatás

A szolgáltatás jelenti a HVTK.hu alatt elérhető portált, beleértve annak összes szolgáltatását és funkcióját.

A szolgáltatást a HVTK.hu nyújtja, mellyel kapcsolatban ön megértette és elfogadja az alábbiakat: (a) amennyiben regisztrálja magát a rendszeren, meg kell adnia egy érvényes e-mail címet, valamint a regisztrációs folyamatban választania kell egy jelszót; (b) a jelszó titokban tartásáért ön felel; (c) a HVTK.hu-t haladéktalanul értesíti a felhasználói azonosítóval történő minden jogosulatlan használatról; (d) az Ön szerződéskötési képessége nem korlátozott; (e) hozzájárul ahhoz, hogy a HVTK.hu kérése alapján bizonyos, korlátozott információt nyújt magáról (amely információnak időszerűnek, teljesnek és a valóságnak megfelelőnek kell lennie); és (f) ezt az információt fenntartja és frissíti annak érdekében, hogy időszerű, teljes és a valóságnak megfelelő legyen.

A HVTK.hu fenntartja magának a jogot, hogy minden további értesítés nélkül törölje azon felhasználókat, akik bármely más személy nevével, képmásával, e-mail címével vagy más személyes információjával visszaélnek, különösen, ha a felhasználó által a HVTK.hu-n keresztül megjelenített tartalom:

  • védjegyet sért,
  • mai vagy történelmi – magyar vagy külföldi – közszereplő, közismert ember neve, kivéve, ha ez a felhasználó anyakönyvezett neve.
  • más személy jogos és méltányolható érdekeit sértő név,
  • obszcén vagy trágár kifejezés,
  • rasszista, mások vallását, nemzeti, nemzetiségi, szexuális vagy politikai és világnézeti hovatartozását gyalázó, sértő kifejezés és magatartás,
  • burkolt vagy nyílt reklámhordozónak tekinthető.

14 éven aluli természetes magánszemélyek a szolgáltatást csak szülői engedéllyel vehetik igénybe.

A HVTK.hu fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatást bármely felhasználó felé megtagadja.

Felhasználói magatartás

Ön beleegyezik abba, hogy felelősségteljes magatartást tanúsít, és más felhasználókkal és tagokkal szemben tiszteletteljesen viselkedik.

Ezen feltételek elfogadásával beleegyezik abba, hogy a szolgáltatást nem használja más tagok zaklatására, rágalmazásra, becsületsértésre, az emberi méltóság és az egyenlőség alkotmányos elvének megsértésére vagy más módon más felhasználók személyiségi és egyéb jogainak megsértésére. A HVTK.hu fenntartja a jogot, hogy törölje vagy korlátozza azokat a felhasználókat, illetve felfüggessze azokat a funkciókat, akik vagy amelyek használatával más egyéneket zaklattak akár hozzászólások, magánüzenetek formájában, listák útján, a szolgáltatáson keresztül megjelenített tartalmakkal vagy bármely más nyilvános felületen vagy módon.

Tartalom

Ön teljes mértékben felelős azért a tartalomért, amit a HVTK.hu keretrendszerén belül elhelyez vagy a szolgáltatás felületén megjelenít, ideértve, de nem kizárólagosan a fényképeket, személyes adatokat, beszélgetéseket, listákat, osztályozásokat, üzeneteket, a HVTK.hu-n közzétett tartalmakat – és bármely tartalom következményeit is.

A HVTK.hu automatikusan nem ellenőrzi a felhasználók által elhelyezett, megjelenített, közzétett tartalmakat. A HVTK.hu mint közvetítő szolgáltató nem felelős a továbbított információért.

Ön megértette és hozzájárul ahhoz, hogy a HVTK.hu minden értesítés nélkül eltávolítsa az olyan anyagokat vagy anyagokra történő hivatkozást (linket), amelyeket a kizárólagos döntési jogkörében jogellenesnek, más személyiségi jogába ütköző, tisztességtelennek, fenyegetőnek, becsületsértőnek, rágalmazónak, obszcénnek vagy egyébként kifogásolhatónak talál.

Ön megértette és hozzájárul ahhoz, hogy a HVTK.hu minden értesítés nélkül eltávolítsa az olyan anyagokat vagy anyagokra történő hivatkozást (linket), melyek megsértik vagy megszegik bármely fél szellemi alkotáshoz fűződő jogát, szerzői és szomszédos vagy egyéb tulajdonosi jogát vagy a jelen felhasználási feltételekben foglalt rendelkezéseket. Ezekben az esetekben a HVTK.hu minden értesítés nélkül törölheti a felhasználót.

A jogellenes vagy jogosulatlan tevékenység például - de nem kizárólagosan - a nemkívánatos elektronikus kommunikáció létesítése vagy továbbítása, mint a "spam", vagy a többi felhasználónak a szolgáltatás használata során bármely egyéb módon történő zavarása, az apróban, hozzászólásokban vagy a fórumban, az oda nem illő zavaró, agresszív vagy témán kívüli ("offtopic") hozzászólásokat, hirdetéseket, illetve azokat az ismételt hozzászólásokat és hirdetéseket, amelyeket több topikban vagy az üzenőfalon azonos tartalommal, rövid időn belül "flood"-szerűen szórnak szét. Ezek - egy bejegyzés meghagyása mellett - törlésre kerülnek. Szándékos floodnak számít, ha valaki az adott hozzászólást vagy hirdetést egy vagy több topicban, apró témakörben, több alkalommal helyez el.

Szavatosság kizárása

A HVTK.hu és annak tulajdonosa, partnerei kizárnak bármely és minden felelősséget a HVTK.hu honlapon elhelyezett információk vagy anyagok hitelességéért, tartalmáért, teljességéért, jogszerűségéért, megbízhatóságáért, működőképességéért vagy rendelkezésre állásáért. A HVTK.hu kizár bármely és minden felelősséget az egyes felhasználók által tanúsított magatartásért.

A HVTK.hu keretrendszerében vagy az azon keresztül elérhető és/vagy megjelenített szolgáltatások, termékek, funkciók és minden anyag, információ minden szavatosság nélkül, "ahogy vannak", úgy bocsáttatnak rendelkezésre.

A Felhasználó köteles minden tőle elvárhatót megtenni személyes adatainak, különösen a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez szükséges jelszó védelmének az érdekében. A Felhasználó felelősséggel tartozik minden olyan eseményért, tevékenységért, mely bejelentkezési azonosítójának, illetve jelszavának felhasználásával valósult meg.

Kártalanítás, kártérítés

Ön beleegyezik abba, hogy a HVTK.hu-t kártalanítsa minden harmadik személy részéről felmerülő igénnyel szemben, amely az Ön HVTK.hu-szolgáltatás használatával függ össze vagy abból ered, ideértve bármely természetű vagy fajtájú követelést, költséget, ami bármely igényből, hiányból, kárból (tényleges és következményes), perből, ítéletből, peres eljárás költségéből és ügyvédi költségből ered. Ezekben az esetekben a HVTK.hu írásban értesíti önt az igényről, perről vagy eljárásról.

Nemzetközi használat

Az internet globális természetéből fakadóan Ön hozzájárul ahhoz, hogy az interneten minden, a felhasználói magatartásra és elfogadható tartalomra vonatkozó helyi szabályt betart. Ön tudomásul veszi azt, hogy minden személyes adatot, információt és felhasználó által létrehozott tartalmat Magyarország területén, az Európai Unióban kontrollálnak, dolgoznak fel és tárolnak.

A HVTK.hu keretrendszerében vagy az azon keresztül elérhető és/vagy megjelenített szolgáltatások, termékek, funkciók és minden anyag, információ minden szavatosság nélkül, "ahogy vannak", úgy bocsáttatnak rendelkezésre.

Agyvihar

Hasznos oldalt találtál?
Közérdekű infód van?
Oszd meg velünk!

Belépés

Elfelejtett jelszó